ENTITATS

La UNAC està formada per una sèrie d’associacions i fundacions l’objectiu comú de les quals és millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física, psíquica i sensorial de les Illes Balears. Aquestes són: Associació AMITICIA, Associació ASANIDESO, Fundació ASPACE, FSIB,  Fundació Natzaret, Patronat Joan XXIII, Associació PRODIS, Fundació AMÉS, Fundació ALDABA, Asociación Siloé, Fundació ASNIMO, Fundació Síndrome de Drown de Balears, Fundació Mallorca Integra i Fundació Handisport.

Associació Pro-Ajuda als Nins amb Discapacitat Psíquica de Sóller

Atenció Integral a Persones amb Paràlisi Cerebral o Discapacitats Afins

Atenció Integral a Persones amb Paràlisi Cerebral o Discapacitats Afins

Asociación Siloé

Xarxa de Serveis d’Atenció a la Dependència

Xarxa de Serveis d’Atenció a la Dependència

Patronat de l’Agrupació Pro-Persones amb Discapacitat Psíquica

Millora de la Qualitat de Vida de les Persones en Situació de Vulnerabilitat

Millora de la Qualitat de Vida de les Persones en Situació de Vulnerabilitat

 

Foment d’una Societat més Justa i Solidària

Associació Pro-Ajuda a Persones amb Discapacitat

Associació Pro-Ajuda a Persones amb Discapacitat

Federació de Persones Sordes de les Illes Balears

Protegint i cuidant als més vulnerables

Protegint i cuidant als més vulnerables

Promoció d’Activitats Físiques per a Persones amb Necessitats Especials

Fundació Síndrome de Down de les Illes Balears

Fundació Síndrome de Down de les Illes Balears

Asociación Balear de Personas con Discapacidad Física

Fundació Síndrome de Down de Balears

Nartha Serveis

Fundación Mallorca Integra

SERVEIS

Que ofereixen les nostres entitats:

Atenció primerenca.
Serveis d’orientació laboral.  
UVAI i Asces.  
Promoció de la salut.  
Tutela i Respir.  
Unitat mèdica.  
Centre d’educació especial.  
Art teràpia.  
Formació professional reglada i no reglada.  
Assessorament a famílies. 
Centre de dia. 

Suport psicològic.  
Centre ocupacional . 
Escola de pares.  
Residència i habitatge.  
Assessoria legal. 
Oci, esport i temps lliure.  
Seminaris.  
Logopèdia.  
Centre especial de treball.