ENTITATS

La UNAC està formada per una sèrie d’associacions i fundacions l’objectiu comú de les quals és millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física, psíquica i sensorial de les Illes Balears. Aquestes són: Associació AMITICIA, Associació ASANIDESO, Associació ASPACE, FSIB, Col·legi La Purísima, Fundació Natzaret, Patronat Joan XXIII, Associació PRODIS, Associació AMÉS, Fundació ALDABA, Associació ASNIMO, Fundació Síndrome de Drown de Balears, Associació ASPROM i Fundació Handisport.

Associació Pro-Ajuda als Nins amb Discapacitat Psíquica de Sóller

Atenció Integral a Persones amb Paràlisi Cerebral o Discapacitats Afins

Atenció Integral a Persones amb Paràlisi Cerebral o Discapacitats Afins

Educació per a Persones amb Discapacitat Auditiva

Xarxa de Serveis d’Atenció a la Dependència

Xarxa de Serveis d’Atenció a la Dependència

Patronat de l’Agrupació Pro-Persones amb Discapacitat Psíquica

Millora de la Qualitat de Vida de les Persones en Situació de Vulnerabilitat

Millora de la Qualitat de Vida de les Persones en Situació de Vulnerabilitat

 

Foment d’una Societat més Justa i Solidària

Associació Pro-Ajuda a Persones amb Discapacitat

Associació Pro-Ajuda a Persones amb Discapacitat

Federació de Persones Sordes de les Illes Balears

Protegint i cuidant als més vulnerables

Protegint i cuidant als més vulnerables

Promoció d’Activitats Físiques per a Persones amb Necessitats Especials

Associació Balear de Persones amb Discapacitat Física

Asociación Balear de Personas con Discapacidad Física

Fundació Síndrome de Down de Balears

Fundació Síndrome de Down de les Illes Balears

Fundació Síndrome de Down de les Illes Balears

ENTITAT COL·LABORADORA

Nartha fomenta la integració i la inserció laboral de persones amb discapacitat i està reconeguda com a Centre Especial d’Ocupació per la Direcció General de Treball i Salut de la Conselleria d’Economia i Innovació del Govern Balear.

SERVEIS

Que ofereixen les nostres entitats:

Atenció primerenca

Serveis d’orientació laboral

UVAI i Asces

Promoció de la salut

Tutela i Respir

Unitat mèdica

Centre d’educació especial

Art teràpia

Formació professional reglada i no reglada

Assessorament a famílies

Centre de dia

Suport psicològic

Centre ocupacional

Escola de pares

Residència i habitatge

Assessoria legal

Oci, esport i temps lliure

Seminaris

Logopèdia

Centre especial de treball

SERVEIS

Que ofereixen les nostres entitats:

Atenció primerenca

Serveis d’orientació laboral

UVAI i Asces

Promoció de la salut

Tutela i Respir

Unitat mèdica

Centre d’educació especial

Art teràpia

Formació professional reglada i no reglada

Assessorament a famílies

Centre de dia

Suport psicològic

Centre ocupacional

Escola de pares

Residència i habitatge

Assessoria legal

Oci, esport i temps lliure

Seminaris

Logopèdia

Centre especial de treball