UNAC

La UNAC neix l’any 1981 davant la necessitat de crear un espai que fomentés l’assistència integral i gratuïta a les persones amb discapacitat de les Illes Balears. Actualment, l’objectiu del conjunt de les entitats que formen UNAC és cobrir les necessitats de les persones amb discapacitat i les seves famílies en tots els àmbits de la seva vida diària.

COL·LABORADORS

La UNAC subscriu anualment convenis o concerts de col·laboració amb organismes públics i privats per a la prestació de serveis i desenvolupament de programes per a les persones amb discapacitat de les Balears. Entre ells comptem amb l’IMAS per a la concertació de places en centres d’atenció a persones amb discapacitat; amb la Conselleria d’Afers Socials i Esports, per a la concertació de places d’Ajust Personal i Social, Atenció Primerenca, Atenció Integral a Persones Sordes, Oci i Respir i Fundacions Tutelars; amb la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca per a la prestació de serveis directes no coberts pel règim de concerts educatius de la CAIB a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat física, psíquica o sensorial; i amb la UIB per promoció, pràctiques i investigació. També formen part de la nostra xarxa de suport l’Ajuntament de Palma, la Confederació d’Associacions d’Empresaris de Balears (CAEB), Caixa Colonya i la Fundació Mapfre.

 

GERÈNCIA I JUNTA DIRECTIVA

 Gerent

Escolástico Muñoz Juárez

(UNAC)

 President

Tomás Arbona Socias 

(ASANIDESO)

 Vicepresident

Bartolomé Márquez Coll 

(ASNIMO)

 Secretari

Juan Perera Gutiérrez

(ASNIMO)

 Vocal

Nerea Zafra Posada

(ASPROM)

 Vocal

Magdalena Corró Torrens

(Patronat Joan XXIII)

 Vocal

Jesús Carlos Hernando Gómez

(ASPACE)

 Vocal

Francisca Cifre March

(PRODIS)

 Vocal

Antonia Massip

(Fundación Natzaret)

 Vocal

Elena Montero

(Fundación Aldaba)

 Vocal

Charles Rafael Winckelmann Martin

(Fundación Handisport)

 

 Vocal

Sebastià Cladera

(Asociación Amés)

 Vocal

Diego López Ferragut

(Nartha Serveis)

 Vocal

Mª del Pilar Gómez Bonet

(AMITICIA)

 Vocal

Natividad Navarro

(La Purísima)